Penafian

Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Permakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami pengguna kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.

Bahasa Lain 

Sila ambil perhatian bahawa laman web MyNutri tidak menggunakan sebarang perisian pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Permakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia  tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi daripada kandungan yang telah dialih bahasa menggunakan perisian pengalihbahasaan secara automatik. Kandungan rasmi hanya pada laman asal yakni dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris